Nákup technologie s pomocí dotací EU
17987
page-template-default,page,page-id-17987,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Nákup technologie s pomocí dotací EU

Předmětem projektu je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy XI. programu Technologie podnikatelský záměr malého podniku, který vznikl v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Realizace projektu se projeví v činnosti společnosti – 18120: Tisk ostatní, kromě novin, což je dle Výzvy ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Projekt bude realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha. Pořízení nových strojů představuje pro společnost vyšší stupeň inovace oproti stávajícímu technologickému vybavení. Technologie, pořizovaná v rámci tohoto projektu je na současné nejvyšší technologické úrovni. Jejím pořízením dojde k rozšíření výrobních možností společnosti, zvýšení kvality a zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků. Pořízením nejmodernějších výrobních technologií v dané kategorii bude možné vyrábět kvalitnější výrobky, a to především díky eliminaci manuální výroby, která bude nahrazena automatizací, což přispěje k výraznému snížení chybovosti a zmetkovitosti ve výrobě.


Žadatel v rámci projektu nakoupí následující zařízení pro provoz tiskárny:

 • Falcovací automat
 • Snášecí automat

 

Pořízením nových moderních technologií se zvýší výkon dokončovacích prací tisku až o 250% – jedna zakázka se tak bude moci tisknout pouze na jedné směně a uvolní se tak volná kapacita na příjem nových zakázek. Tím se zároveň zvýší příjem nových zakázek a tím výkon tiskárny a následně obrat o 35 % – 45 %. Navýší se zároveň objem dodávaného materiálu, čímž firma získá vyšší zpětný bonus za odběr materiálu, což se projeví ve snížení nákladů.

 

Projektový tým byl sestaven tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu.

 

Realizační tým projektu má 4 členy a byl sestaven s ohledem na zastoupení všech nutných činností spojených s realizací projektu. Členové týmu reprezentují rozhodovací, ekonomickou, technologickou, obchodní i marketingovou oblast podnikatelské činnosti společnosti.

 

Přínosy projektu pro žadatele

 

Pořízením nové moderní technologie dojde k:

 

 • zrychlení a zefektivnění výrobního procesu
 • zvýšení kvality výroby
 • zvýšení výrobní kapacity a rozšíření výrobního sortimentu
 • zvýšení produktivity práce
 • možnosti výroby vlastních produktů s vyšší přidanou hodnotou
 • posílení tržní pozice na trhu
 • uspokojení požadavků stávajících a nových zákazníků
 • zvyšování úrovně technologické vybavenosti
 • vytvoření předpokladů pro trvalý a udržitelný růst společnosti
 • snížení výrobních a provozních nákladů

 

Přínosy pro region, ČR a EU

 

Regionální přínos:

 

 • zvýšení hospodářské prosperity regionů v ČR rozvojem malých a středních podniků
 • navýšení výkonů sféry MSP Plzeňského regionu
 • přizpůsobení nabídky produktů společnosti směrem k tržní poptávce, tj. koncovému spotřebiteli
 • stabilizace pracovních míst, zvyšování odborné kvalifikace pracovníků a podpora zaměstnanosti v oblasti
 • růst technologické vybavenosti MSP